9. Hvordan sikrer vi bæredygtig transport, trafiksikkerhed og fremkommelighed?

Det mener Furesøs borgere