4. Hvordan tiltrækker og fastholder vi eksisterende og nye virksomheder?

Det mener Furesøs borgere