1. Hvordan møder vi efterspørgslen på boligtyper og boformer til alle?

Det mener Furesøs borgere